Użyj kalkulatora

dla danych z prasy, radia, telewizji i portali internetowych.

W miejscu „Mój zasięg” wpisz uzyskany z serwisów monitoringu mediów zasięg w celu przeliczenia go na statystycznego odbiorcę w kraju. W podstawowym wariancie skorzystaj z opcji: „płeć – wszyscy”, „wiek – wszyscy”.

Jeśli wiesz, że publikacje na temat Twojego projektu/kampanii pojawiły się tylko w mediach o określonym profilu np. w mediach kobiecych, w mediach adresowanych do seniorów itp., czyli możesz precyzyjnie określić grupę docelową, do której dotarł przekaz, możesz skorzystać z opcji przeliczania zasięgu według struktury płci/wieku.

Uwaga! Aby uzyskać wynik zgodny z metodologią nowego standardu, podaj sumaryczną liczbę zasięgu projektu lub kampanii, która u Twojego dostawcy odpowiada za potencjalne kontakty z pojedynczymi materiałami.

* Dane dotyczące struktury ludności Polski pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Pamiętaj, aby wpisać tutaj liczbę odpowiadającą za realny zasięg, czyli liczbę potencjalnych kontaktów z materiami, a nie ich źródłem!

Wiek:

Płeć:

Twój wynik

Jak mierzyć zasięg w social mediach?Specyfika social media, gdzie odbiorcy mogą i wręcz powinni reagować na komunikaty, sprawia, że w tym przypadku w zależności od celu kampanii warto zastosować nieco inny model pomiaru, który uwzględnia przynajmniej 1 z 3 wymiarów: zasięg, zaangażowanie lub akcje.

Zasięg — liczba kontaktów z materiałem; można oprzeć się na liczbie unikalnych użytkowników, do których dotarł komunikat, lub też na liczbie wyświetleń (impressions/views) - w tym drugim przypadku ma sens sumowanie wyświetleń na różnych platformach

Zaangażowanie — reakcja na komunikację, którą najlepiej mierzyć między kanałami sumując akcje (polubienia, retweety itd.); warto odwołać się do liczby wzmianek, ale nie powinien to być jedyny KPI kampanii w social media

Akcje — konkretne działania będące efektem komunikatów, na przykład kliknięcia poszczególnych materiałów, pobrania, obejrzenia oraz deklaracje uczestnictwa w wydarzeniach.Autorzy

Projekt standaryzacji mierzenia efektywności kampanii PR-owych na podstawie wskaźnika zasięgu to wspólna inicjatywa Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR, Związku Firm Public Relations oraz firm zajmujących się monitoringiem mediów (Instytut Monitorowania Mediów) i analizami social media (Sotrender).

Kontakt

Wyślij e-mail